Válečníci - Erin Hunterová Wiki
Advertisement


Hromový klan (ThunderClan) je klan odvážných a silných bojovníků.

Popis

Členové Hromového klanu jsou klidní a respektují jiné klany. V boji jsou nelítostní, ale nezabíjí, pokud někdo neohrožuje jejich život. Účastní se pouze nevyhnutelných bitev.

Tento klan je známý také tím, že přibírá i Kočky mimo klany, ať už z důvodu posílení klanu či pouhé pomoci.

Jejich potravu tvoří myši, hraboši, různé druhy ptáků a veverky. Občas jí i králíky nebo vodní hlodavce.

Teritorium v lese

Velkou část území Hromového klanu zabírá listnatý les. Nacházejí se v něm tyto lokace:

Tábor - tábor je na úpatí písečné rokle, chráněný trním.

Velký platan - největší strom v lese, učedníci si zde cvičí šplh

Soví strom - dub, ve kterém žije stará nazlátlá sova

Hadí skály - žijí tu zmije a nachází se zde menší jeskyně

Území Hromového klanu je označeno zeleně

Sluneční skály - kamenitá pláň se spoustou kořisti, rádi se zde vyhřívají. Často o ně bojují s Říčním klanem

Písčitý dolík - tréninkové pole učedníků. Je tu jemný písek a učedníci se tu proto nezraní

Hromová stezka - tuto stezku vyrobili dvounožci, prohání se tu mnoho lidských oblud, které mohou zabít kočku

Tábor v lese

Tábor z pohledu velitele

Tábor obklopují ostružiny, které ho chrání. Cesta do tábora vede hlodášovým tunelem. Školka kde přebývají matky s koťaty, je nejhlídanější částí tábora a je obklopená spoustou ostružiní. Válečníci spí v tunelu pod keřem. Uvnitř tábora je starý spadlý kmen stromu, pod kterým spí starší. Na druhé straně mýtiny je vysoká skála - hladký balvan. Na něm stojí velitel při důležitých klanových poradách. Pelíšek velitele je útulný. Je ve skále, kterou kdysi vymlel potok. Vchod do něj je chráněn lišejníkovou záclonou. Léčitelka bydlí v doupěti za kapradinovým tunelem.

Teritorium u jezera

Tábor - Tábor je dobře chráněný stranou útesu a obklopen trnovou bariérou.

Opuštěné doupě dvounožců – bylinkám a kořisti se zde daří, i když uvnitř působí zlověstně.

Prastarý dub- Prastarý dub, je místo kde si veverky rády dělají domov. Uvnitř má i starou králičí noru. Je to místo, kde si učedníci Hromového klanu procvičují své lezecké dovednosti.

Území Hromového klanu je označeno zeleně

Stará hromová stezka – stará hromová stezka značená modrými značkami Dvounožců, kočky se často vyhýbají této cestě.

Mýtina – cvičný dolík se podobná starému písečnému dolíku v lesním území. Slouží také jako hranice se Stínovým klanem

Pobřeží jezera - Hromový klan má severovýchodní část jezera.

Tábor u jezera

Jezerní tábor Hromového klanu se nachází v opuštěném lomu, popisovaném jako kamenná prohlubeň ohraničená vysokými útesy. Hlavní vchod je přes trnový tunel. Je zde také tajný vchod, ke kterému se dostanete šplháním po skalách. Stěny nabízejí ochranu a chrání před větrem, ale kočky si musí dávat pozor na svůje kroky blízko okraje, protože pád do prohlubně může být smrtelný. Vysoký kámen zvaný Vysoká římsa používá vůdce ke svolávání schůzí. Většina doupat se skládá z jeskyní a štěrbin ve skalní stěně. Tábor Hromového klanu objevila Veverka, když do něj spadla.

Zajímavosti

  • původně se měl jmenovat Svítící klan/LightingClan
Advertisement