Válečníci - Erin Hunterová Wiki
Advertisement

Kmen tekoucí vody (The Tribe of Rushing Water) je skupina koček, která žijí v horách za územím lesních klanů, především ve velké jeskyni ukryté za hučícím vodopádem. Věří v posmrtný život podobně jako klanové kočky, i když se nachází v jiné oblasti oblohy než Hvězdný klan a nazývá se Kmen nekonečného lovu.  Jedí pouze jedno jídlo denně o které se společně dělí.

Seznam všech členů

Teritorium

Členové kmene žijí v horách za územím Větrného klanu. Jako tábor mají velkou jeskyni za vodopádem, která jim poskytuje přístřeší. Loví v horách a nemají přesně dané území pachovými značkami, protože se zde téměř neobjevují cizí kočky.

Postavení v kmeni

Ranhojič

Ranhojič působí jako velitel a zároveň léčitel kmene, nemá žádného zástupce. Nejen, že vedou kmen, ale také používají léčivé byliny k léčení ran a nemocí. Léčitel přijímá znamení od svých válečných předků v Jeskyni špičatých kamenů. Interpretují znamení ze skal, listů a vody, aby četli zprávy z Kmene nekonečného lovu. Na rozdíl od klanových koček nepromlouvají s předky pomocí snů. Léčitel také téměř nikdy neopouští jeskyni, protože na rozdíl od velitelů klanů nemají devět životů a je pro ně snazší být zabit. Jediný čas, kdy vycházejí z jeskyně, jsou pro budoucí obřady. Každý Ranhojič si změní jméno Věštec špičatých kamenů, zkráceně Kamenný věštec, jakmile se stane oficiálním ranhojičem kmene.  Nový léčitel je jmenován předchozím ranhojičem.

Lovci kořisti

Lovci kořisti jsou mrštné, rychlé kočky kmene. Dokážou vyskočit vysoko, aby chytily horské ptáky, jako jsou orli nebo jestřábi, aby nakrmili členy kmene. Jejich jedinou povinností je chytit kořist pro kmen. Jsou to lovci kmene, kteří k ulovení potravy používají plížení a překvapení spolu s maskováním v prostředí. Závisí na rychlosti, protože v téměř holém okolí není mnoho míst, kam se schovat. Lovci kořisti běžně loví v týmech, aby pomohli ulovit kořist. Často se potírají bahnem; to je maskuje, překrývá jejich vůni a chrání před větrem. Skupina jeskynních strážců je doprovází, aby odhalili potíže. Lovci kořisti jsou vybíráni od narození pro svou pružnou a hbitou stavbu těla.

Seznam lovců

Strážci jeskyně

Jeskynní strážci jsou silné, mohutné kočky, které chrání a střeží vchod do jeskyně. Jsou hlavní bojovou silou kmene a mají odpovědnost za obranu jeskyně před predátory a sledují oblohu za účelem ochrany lovců kořisti před jestřáby a orly při lovu. Jsou také nejzkušenější s bojem. Aby skryli svou vůni a splynuli se skalnatou scenérií, často se potírají bahnem. Tyto kočky jsou vybírány od narození pro svou svalnatou a podsaditou stavbu těla.

Seznam strážců

Matky koťat

Jak jejich název napovídá, matky koťat jsou kočky, které čekají nebo kojí koťata. Lovkyně kořisti nebo jeskynní strážkyně se stávají matkami, když jsou v pokročilém stádiu březosti a nemohou pokračovat ve svých povinnostech. Když mají koťata zůstávají na čas, aby je ošetřovaly. Prastará tradice říká, že matky pojmenovávají svá koťata podle toho, co vidí, když se jejich mláďata poprvé narodí.

Učni

Kmenovým ekvivalentem učedníka jsou učni, mladé kočky ve výcviku. Učni jsou cvičeni buď v lovu kořisti, nebo v hlídání jeskyní. Ranhojič kmene rozhoduje o cestě koťat, což je obvykle založeno na tom, zda kotě vypadá, že může běžet rychle nebo má silnou postavu. Kmenové kočky věří, že jsou zrozeny pro svou povinnost, i když mohou měnit pozice. Na rozdíl od klanových učedníku začínají učni trénovat ve věku osmi měsíců.

Starší

Starší jsou nejstarší a nejslabší členové v kmeni. Jsou to vysloužilé kočky, které přestaly vykonávat své povinnosti lovce kořisti nebo strážce jeskyní. Často jsou radí v těžkých dobách. Starší kmene mají velmi podobnou roli jako starší klanů.

Advertisement