Válečníci - Erin Hunterová Wiki
Advertisement

Série Válečníci (také Divoké kočky; v Angličtině Warriors) obsahuje téměř 102 knih, ale v České republice bylo vydáno zatím pouze štrnást z nich.

Hlavní série

Divoké kočky nebo Kočičí válečníci: Vzhůru do divočiny První díl z první série těchto knížek nese v češtině název Divoké kočky (Warriors - Into the Wild). Pojednává o Zrzkovi, domácím kocourkovi s ohnivou srstí a zelenýma očima, který se přidá k jednomu ze čtyř klanů divokých koček obývajících les za jeho zahradou. Potkává tam Šedáka, učedníka Hromového klanu, a nakonec velitelku Modrou hvězdu, která mu nabídne členství v klanu. I přes naléhání Čmouhy, dobrého Zrzkova kamaráda, se Zrzek rozhodne nabídku přijmout a stává se z něj učedník Hromového klanu - Ohnivák. S Šedákem se velmi spřátelí, ačkoli má v klanu i nepřátele, kteří mu vyčítají, že se nenarodil v klanu. Největší rozepře vznikají mezi Ohnivákem a významným válečníkem Drápem. Drápův učedník, Havran, je svým učitelem natolik terorizován, že uprchne z klanu. Kolem Drápa se objevuje řada otazníků, Havran ho považuje za vraha někdejšího zástupce velitelky. Mezitím, co mezi Hromovými kočkami probíhají rozmíšky, rozpínající se Stínový klan vyžene Větrný klan z jeho lovišť. Za vším je krvežíznivý velitel Stínových, samotné kočky ze Stínového klanu však s jeho vládou nesouhlasí. S pomocí Hromového klanu se jim ho podaří vyhnat. Po této bitvě se velitelka Hromového klanu rozhodne jmenovat Šedáka a Ohniváka válečníky. Získají jména Ohnivé srdce a Šedý pruh.

Kočičí válečníci: Oheň a Led (Warriors: Fire and Ice) V druhém díle se znovu setkáváme s naším zrzavým hrdinou, který se už stal válečníkem. Získal jméno Ohnivé srdce, ale říká se mu Ohnivous (paní překladatelka toto jméno zřejmě používá pro zjednodušení skloňování). Ohnivous s Šedým pruhem přivedou vyhnaný Větrný klan zpět do jeho lovišť. Velitelka je s nimi spokojená a přidělí jim učedníky Kapradíka a Popelušku. Přichází zima a začíná se přiostřovat, tajemství zrádného Drápa se mezitím objasňuje. Ohnivousův kamarád, Šedý pruh, však nemá o trénink svého učedníka Kapradíka ani o pátrání zájem. Stále se vymlouvá a odchází z tábora neznámo kam. Ohnivous později zjistí, že navštěvuje Stříbrnkou, kočku z Říčního klanu. Láska Šedého pruha a Stříbrnky je však proti pravidlům divokých koček. Ohnivous se snaží jim zabránit ve schůzkách. Díky tomu se rozkmotří se Šedým pruhem a v klanu stoupá napětí. Ohnivousova učednice Popeluška je zmrzačena po srážce s netvorem (autem), vše vyvrcholí napadením Hromového klanu bývalým velitelem Stínového klanu a jeho přívrženci. Šedý pruh a Ohnivous se po bitvě nakonec usmíří.

Kkočičí válečníci: Les plný tajemství (Warriors: Forest of secrets). Třetí díl série ukazuje jak jse Ohnivous pokoší zjistit všechno co je za smrtí Rudocha. Medzi tím se Šedý pruh stále stýka se svou zakázanou láskou Stříbrnkou z Říčního klanu. Když Stříbrnka zahyne při porodu, koťata Šedého pruha jsou odvedena do Hromového klanu kde jse o ně stará Zlatka. Když Ohnivous sleduje Mraka na lovu, zjistí, že Dráp přivedl do lesa samotáře ze Stínového klanu. Dráp jse pokousí zabít Modrou hvězdu, ale Ohnivous mu v tom zabrání a zachrání tak svou velitelku. Modrá hvězda vyžene Drápa a jmenuje Ohnivousem svím novým zástupcem. Po bitvě s Dráprem se Šedý pruh rozhodne odejít do Říčního klanu za svími koťaty Pírečkou a Buříkem. Ohnivous je nešťastný, že musí opustit svého nejlepšího přítele, ale nakonec se oba dva vydají svou cestou.

Kočičí válečníci: Bouře přichází (Warriors: Rising storm). Ohnivous se usadil ve své roli zástupce Hromového klanu, ale klan je stále šokován zradou Drápa. Modrá hvězda je nejvíce postižena, a když jí Větrný klan odepřel přístup k Vysokým kamenům, myslí si, že je Hvězdný klan opustil. V důsledku toho Modrá hvězda sklouzne do další paranoie, zvláště když se na území Hromového klanu pachy Stínového klanu. Ukázalo se, že jsou to Obláček a Flíček, kteří jsou velmi nemocní. Popeluška jim pomáhá proti rozkazům a Ohivous to drží v tajnosti. Nový zástupce se také potýká se svým synovcem a učedníkem Mrakem, který se dal na získávání jídla mazlíčků z doupěte dvounožců a neřídí se válečníckým zákoníkem ani nevěří v Hvězdný klan. Jednoho dne je však bílý kocour odvezen do příšeri dvounožců ale později je zachráněn s pomocí Havrana. Dráp a skupina tuláků Zlomeného zaútočí na hlídku Hromového klanu poblíž Hromové stezky a zabijí Vánka. Málem zabijí ostatní válečníky Hromového klanu, ale hlídka Říčního klanu dorazí s Šedým pruhem a pomůže je odrazit. Ohnivous je nyní ve střehu před nebezpečím, protože ví, že bývalý zástupce se chce pomstít. Jak se počasí schne, územím Hromového klanu zachvátí oheň, který donutí klan uprchnout na území Říčního klanu. Ohnivous zachráni Ostružínka který, uvázne na hořícím stromu. Poté, co oheň uhasne, Ohnivous a Šedý pruch jdou prozkoumat poškození a Ohnivous najde Žlutozubku naživu a stane se svědkem její smrti. Na příštím Shromáždění se kočky Hromového klanu dozví, že kvůli smrti Černého měsíce bez zástupce po Škvárově smrti je nyní Dráp Měsíční dráp, velitelem Stínového klanu.

Kočičí válečníci: Nebezpečná stezka (Warriros: A dangerous path) Během shromáždění se klany dozvědí, že Měsíční dráp je novým velitelem Stínového klanu. Ohnivous je šokován a jeho klanový přátelé se cítí stejně, když si předává zprávy. Hromový klan si vede dobře, ale každá kočka je přetížená tím, že se klan zotavuje z požáru. Popeluška dostává varování a stále slyší „smečka, smečka“ a „zabij, zabij“, ale není schopna rozluštit jeho význam. Modrá hvězda sklouzává hlouběji do paranoie a odmítá jmenovat nové válečníky. Její obavy jsou umocněny různými útrapami, se kterými se setkávají, a Ohnivous se snaží zaplnit její místo v klanu. Hlídky najdou zbytky kořisti a Modrá hvězda si myslí, že je vinen Větrný klan, i když nemá žádný důkaz. Bitva se jen o vlásek vyhýbá Ohnivous, který domluví schůzku mezi Modrou hvězdou a Vyským měsícem, ale ztratí její důvěru. Na příštím shromáždění se ukázalo, že Levhardhvězda je nyní velitelkou Říčního klanu a jejím prvním činem je pokusit se získat zpět Sluneční skály. Říční klan prohrává s Hromovým klanem a Šedý pruh se vrací do svého rodného klanu, protože se postavil na stranu Ohnivouse. Modrá hvězda prozradí Mlze a Kameňákovi, že je jejich matkou, ale oni jí nevěří. Mrak se stal válečníkem Bílým mrakem, ale žádní jiní učedníci jimi nejsou, a to vede k nehodě Jasněnky a Rychlíka, při které je psi oba zraní. Rychlíka zabijí, ale Jasněnka útok přežije ale příde o oko. Z Drápovích koťat jse stávají učedníci a Dlouhý se dozví o spiknutí se psy, kteří mají přijít a zabít Hromový klan. Plán je zmařen tím, že Ohnivous psi odvede do rokle, ale Modrá hvězda zemře utopením poté, co zachránila svého zástupce, když ho popadl pes. Usmíří se se svými koťaty a určí Ohnivousem novým velitelem Hromového klanu.

Manga

Ztracený válečník (Warriors: The Lost Warrior) Šedý pruh (zde Šedopruh) je Dvounožci chycen a odvezen. Stane se z něj domácí mazlíček. Bývalý válečník Hromového klanu teď neví, jak se vrátit zpět ke klanu. Najde Millie, domácí kočku, které mu pomůže na jeho cestě.

Válečníkův úkryt (Warriors:Warrior's Refuge) Šedopruh a Millie přichází do stodoly, kde žije tlupa divokých koček utiskovaná dvounožci. Šedopruh a Millie jim pomůžou a pak vzhůru domů! Když najdou bývalé teritorium klanu, zjistí, že Dvounožci zničili les. Oba tedy vyrazí na západ, tam, kde by měl jeho klan být. Potkávají Havrana který je navede na správnou cestu.

Válečníkův návrat (Warriors:Warrior's Return) Po dlouhé cestě obě putující kočky naleznou místo, kde topí slunce (moře), a tam i všechny čtyři klany.

Advertisement