Válečníci - Erin Hunterová Wiki
Advertisement

Kam po své smrti přišly kočky jako Dráp, Zlomený měsíc a další vrazi, když Hvězdný klan přijímá jen ty, kteří byli čestní a žili plnohodnotný život?


Temný les (Dark fores) neboli Místo bez hvězd (Place of no stars) je úplným opakem území Hvězdného klanu. Je to místo, kam po smrti chodí kočky, které spáchaly velké zločiny proti svým klanům a válečnickému zákoníku. Kočky, které spáchají zločiny ale věří, že tím plnili válečnický zákoník, se mohou dostat do Hvězdného klanu.

Stručný popis

Život

Není tu žádná kořist a kočky necítí žádný hlad. Namísto toho, aby se duchové procházeli se svými příbuznými spokojeně v oblacích, musí kočky samostatně žít v tomto chladném a zrádném lese. Stejně jako v Hvězdném klanu, kočky, které jsou zapomenuty se z Temného lesa navždy vytratí.

Živé kočky

Několik koček se může objevovat ve snech živých koček a působit jim noční můry. Obvykle se ve snu kočka ocitne v Temném lese se zesnulou kočkou. Kočky Temného lesa mohou ve snech navštívit každou kočku bez ohledu na její sílu. Po probuzení ze snu si kočky vše pamatují a zachovají si všechny získané vlastnosti. To znamená, že když se kočka v Temném lese ve snu zraní, po probuzení bude mít zranění na tom stejném místě. To dělá z Temného lesa velmi nebezpečné místo, které dokáže pronikat do reálného světa a působit velké škody.

Hvězdné kočky

Duchové Hvězdného klanu mohou navštívit Temný les pokud je to potřeba, ale velmi riskují to, že se ztratí a už se nikdy nedostanou ven. Živé kočky mohou samy navštívit Temný les jen tehdy, když jsou vedeny duchem z Hvězdného klanu či ve snu

Území

Temný les je tmavý, stinný les se spoustou vysokých špinavých, šedých stromů. Je to strašidelné, obrovské prázdné místo - úplný opak lovišť Hvězdného klanu, které jsou teplé a čisté. Vzduch je chladný, těžký, mlhavý a strašidelně tichý. Smrdí hnilobou a zkaženou krví. Nebe je zde černé a nejsou tu žádné hvězdy. Stromy jsou ale tak vysoké, že černočernou oblohu z většiny zakrývají. Mlha tvoří holou, lepkavou a hustou lesní půdu. Je tu také pomalá řeka, jejíž vody jsou temné. Voda je tvořena smradlavým bahnem a krví. Hranice mezi temným lesem a Hvězdným klanem je široká řeka a za ní je jakési bílé strašidelné světlo. Tráva je zde řídká a nakonec úplně mizí. Na tomto místě je tak silná mlha, že každá kočka má problémy s dýcháním

Zajímavosti

  • Kočky, které jdou po smrti do Temného lesa, se po nějakém čase stanou ještě mnohem horšími. Temný les je totiž mění.
  • Duchové v Temném lese spolu stále bojují a užívají si bolesti druhých. Často se vydávají za duchy Hvězdného klanu, aby mohli manipulovat s nezkušenými učedníky.

Seznam koček žijících v Temném lese


Advertisement