Válečníci - Erin Hunterová Wiki
Advertisement

Vánek (Runningwind) je svižný, světle hnědý, mourovatý kocour.

Vánek byl válečníkem Hromového klanu, který se příliš neobjevoval, ale byl dobrým válečníkem i lovcem. Později byl při hlídce zabit Drápem a přidal se do Hvězdného klanu, kde předal jeden život Ohnivému.

V knihách[]

Proroctví začíná[]

Vzhůru do divočiny[]

Vánek je mladý válečník Hromového klanu. Po Shromáždění, kde Zlomený měsíc požaduje, aby Modrá hvězda umožnila válečníkům Stínového klanu lovit na území Hromového klanu, se klan vrací domů. Vánek, který na Shromáždění nebyl se zeptá, co bylo špatně, Dlouhý mu říká o požadavcích Stínového klanu na práva k lovu na zemi Hromového klanu; Vrba dodává, že se zmínil o nebezpečném tulákovy, který by ubližoval koťatům. Trvá na tom, že měl na mysli Žlutozubku, což způsobilo, že klan začal křičet. Modrá hvězda později prohlásí, že Žlutozubka zůstane nezraněná, dokud nebudou mít důvod věřit, že je hrozbou.
Když jsou Bělčina koťata ukradena, je jednou z koček, co se je chystá přivést domů. Diskutuje s Popelem o náročnosti úkolu. Během bitvy bojuje proti dvěma válečníkům. Když je nabídnuta pomoc, odmítá jí a pokračuje v bitvě.

Oheň a led[]

"A nebo se bude živit z našich úlovků do dalšího sněhu a pak zmrzne."
―Vánek nesouhlasí s přijetím kotěte do klanu Oheň a Led, strana 180
Po shromáždění přiřadí Modrá hvězda Vánka a Práška k ranní hlídce. Následujícího rána je Bílý vichr a Světluška doprovázejí na hlídce za úsvitu. Když si Modrá hvězda vybere Ohnivouse a Šedého pruha jako učitele Kapradíka a Popelušky, Dráp nesouhlasí a říká, že učitele by měl být Vánek. Modrá hvězda odpovídá, že i když je dobrý válečník, ještě nemá trpělivost vést učedníka a klan dokáže využít jeho schopnosti jinde a lépe.
Když se Šedý pruh nachladí, Vánek ho zastupuje a učí Kapradíka. On a Ohnivý vezmou své učedníky ven a začnou jim ukazovat různé techniky lovu. Když Ohnivý brzy odejde a řekne, že se necítí dobře, Vánek poznamená, že nevypadá dobře. O něco později v táboře zdraví Ohnivého, ale on ho prostě ignoruje.
Spolu s většinou klanu má pochybnosti o tom, že Mráček, synovec Ohnivého, se někdy mohl stát válečníkem. Říká, že Klan má dost starostí bez dalšího mazlíčka. Stěžuje si, že chlupatý kocourek všechno sežere a pak umře. Později mluví s Šedým pruhem a jedí spolu. Ptá se, jestli měl dobrý lov. Když se Ohnivý zeptá, zda jde na další shromáždění, dychtivě odpoví, že ano. Později ho Dráp vybere na je součástí hlídky, co má napadnou Stínový klan, za to že jim krade kořist, ale ukáže se že jsou to tuláci, co byli vyhnání od Stínových a hlídka nikam nejde.
Jednoho rána se on se chystá na hlídku, když se v táboře objeví Jednofousek. Ostatní klany napadli Větrné a on přichází požádat o pomoc. Vánek se připojí k bitvě několik okamžiků poté, co do bitvy vstoupí první hlídka. Ječí o pomoc, když ho Černý měsíc napadne a Ohnivý mu přijde na pomoc. Porazí ho a Vánek Ohnivému pogratuluje a slíbí, že řekne Modré hvězdě o tom, jak dobře bojoval.

Les plný tajemství[]

Když se Ohnivý zeptá, kdo je připraven na hlídku, Vánek se dobrovolně přihlásí. Hlídkují na hranici Říčního, klanu a Vánek poznamená, že Říční klan by si nedovolil ukrást jejich kořist, protože by si to s nimi vyřídil. Když zjistí, že řeka roztála a rozvodnila se, spokojeně oznámí, že jim to zabrání v překročení hranic.
Na Shromáždění Černý měsíc prozradí, že Hromový klan ukrývá Zlomeného měsíce. Ostatní klany jsou rozzuřeny a později je napaden tábor Hromového klanu. Vánek, Vrba a Bouřka chrání školku před nepřátelskými válečníky a klan nakonec tábor ubrání. Později Vrba říká Vánkovi a Myšce, že čeká koťata. Vánek já gratuluje a Myška si spokojeně olizuje ucho. Ohnivý přemýšlí, kdo je otcem, když vtom spatří Bílého vichra, jak Vrbu z dálky pozoruje. Později je Dráp vyhoštěn a Vánek uvažuje, kdo nastoupí na jeho místo.

Bouře přichází[]

Když se Ohnivý snaží přidělit hlídky na daný den, Vánek mu neohrabaně řekne, že Dlouhý trénuje s Rychlíka a nemůže vést hlídku. Ohnivý pak pověří Vánka, aby ji vedl a přiřadí Prachvouse a Proužka k této hlídce. Když se hlídka vrátí, řekne, že ucítili Mraka u Dvounožců. Nedlouho poté vede Trna z tábora, když ho Ohnivý zastaví. Řekne mu, že slíbil sestře, že naučí jejího učedníka chytat veverky. Ohnivý je neochotně pustí ven, i když chtěl jít hledat Mraka.
Druhý den ráno vytáhne otrávený Vánek Mráčka na lov na příkaz Ohnivého. Později pronásleduje Ohnivého a ptá se, jestli ho někde neviděl. Když odpoví, že ne, Vánek mu rozzlobeně řekne, že mu řekl, aby počkal, než se umyje, ale když skončil, učedník zmizel. Je podrážděný, když se Mrak sám vrací z lovu a sleduje, jak ho Ohnivý napomíná.
Ohnivý ho později pověří vedením hlídky a také uvádí jeho jméno jako jednu z koček, které půjdou té noci na Shromáždění. Později jí spolu s Bouřkou, když najednou přijde Ohnivý a pokouší se svým milým chováním nějak napravit svou chybu, kterou Bouřku naštval. Vánek neřekne ani slovo, ale jeho oči září pobavením. Ostře se ptá Šediváčka, co se stalo Mrakovi. Zamračí se, když Šediváček řekne, že jeho adoptivní bratr odešel bydlet s Dvounožci a poznamená, že Proužek by si tu zprávu užil.
Později vyrazí na večerní hlídku s Myškou a Trnem. Nedlouho poté, co hlídka odejde, se Myška a Trn vracejí do tábora, vyděšení a vysvětlují všem, že byli napadeni a nemají ponětí, kde je Vánek. Ohnivý vezme hlídku tam, kde byla hlídka, a uvidí, že Vánkovo tělo leží na Hromové stezce. Ukázalo se, že jeho hlídka byla napadena Drápem a jeho bandou tuláků a Dráp ho zabil. Jeho tělo je přeneseno zpět do tábora a klan za něj bdí. Ohnivý přísahá, že ho pomstí.

Nejtemnější hodina[]

Vánek se objeví na velitelském ceremoniálu Ohnivého měsíce. Dává mu čtvrtý život s darem neúnavné energie, kterou jistě využije k plnění povinností vůdce. Když je mu dán život, má Ohnivý pocit, jako by uháněl lesem a byl schopen navždy předběhnout každého nepřítele. Během bitvy proti Krvavému klanu cítí, jak Vánek bojuje vedle něj, spolu s ostatními kočkami, které mu daly jeho devět životů.

Super edice[]

Věštba Modré hvězdy[]

On a jeho sestra se narodili Běloočce a Vrabčounovi dva a půl měsíce předním, než Modroočka porodila koťata. Když Modroočka rodí, je zvědaví a chce se podívat, ale Běloočka ho táhne zpět za ocas a zastrčí ho do svého pelíšku. On a jeho sestra jsou později vidět, jak škádlí Modrooččina koťata.
Když se Modroočka rozhodne odnést svá koťata do Říčního klanu, vyplíží se s koťaty uprostřed noci ven a říká jim, že právě hrají hru s názvem „Tajný útěk“. Říká jim, že musí být potichu, protože to vypadá, že syn Běloočky má lehký spánek a mohl by se probudit. Na cestě se zdá, že Kamínek je nejsilnější, ale i on je skeptický, proč to jejich matka dělá. Když mu Modročka řekne, že jdou za jejich otcem, je šokován, protože mu Bělooččin syn řekl, že mu jeho matka prozradila, že otcem koťat Modroočky je Drozďák.

Drobnosti[]

  • Modrá hvězda byla jeho učitelkou.
  • Modrá hvězda uvedla, že nemá dostatek trpělivosti, aby měl vlastní učedníky.
  • S Grošinkou měl dvě koťata, ale obě zemřela.
  • Vicky Holmes původně plánovala, že Vánek bude otcem Šediváka a Kapradiny, ale nakonec se rozhodla pro Bílho vichra
  • Vánek a Myška byli o pár týdnů starší než Mlha a Kameňák
  • Nebylo mu ani pět let, když zemřel
Advertisement